Տեղեկություն

  • Ուղղություն՝ Գրաֆիկական դիզայն
  • Պատվիրատու՝ «Կոնսալտ Ռիելթի» ՍՊԸ
  • Ամսաթիվ՝ Մարտ, 2020

Նորակառույց համալիրը նորկայացնող տեղեկատվական բրոշյուր

Նոր կառուցվող բնակելի բազմաֆունկցիոնալ համալիրի մասին կոնսպեկտ տեղեկատվություն պոտենցիալ բնակիչներին ներկայացնելու համար։